น็อตตั้งเฟืองท้าย Benz 8 สูบ -1617 รุ่นใหม่ (Euroricambi)
.